Divno je biti žena

Tako je divno biti žena

uvek budna i spremna a ipak tako snena.

Na leđima nejakim teški teret nositi

brige i srepnje za bližnje svoje

al zato i vetar u kosi nositi,latice ruža na grudima belim,

...

...zvezde u čima sjajnim,tajanstvenim,

šal sav od mašte na ramenima krhkim.

Tako je divno biti žena,

ovom svetu novi život dati,kroz šiblje gaziti raširenih krila

da čedo svoje od zla sačuva.

Taj deo sebe,tu mrvu malu

toliko voleti i nad njom bditi,noćima ne spavati

brige sebi zadavati a ipak biti ko anđeo lepa.

Biti domaćica i biti majka,mnogo raditi,puno se davati

al uvek malo i svoja ostati i muškarcu svom čarobna biti.

Sa tamnim ružem na usnama,sa crnom čipkom na grudima,

nalik anđelu,slična đavolu...

tako je divno biti žena.

Štiklama tankim sve pred sobom gaziti

a biti tako umiljata i mila,

vulkan pod lepršavom haljinicom nositi

al biti i od sante leda hladnija.

To može samo žena,biti ono što biti mora

ali biti i ono što sama želi

i ako su to potpuno različiti svetovi,

moći anđele posvađati i đavole pomiriti...

Tako je divno biti žena.