Razvoj ženske mreže u Sindikatu

Jačanje i razvoj ženske mreže u Samostalnom sindikatu metalaca Srbije

U periodu od 25.–27.5.2011.god. na Zlatiboru u hotel „Prezident“ je održan seminar za „jačanje i razvoj ženske mreže u Samostalnom sindikatu metalaca Srbije“ u čijem radu su učestvovale žene zaposlene u preduzećima metalske industrije Srbije.

er1   er2

Nosilac aktivnosti organizacije seminara je Samostalni sindikat metalaca Srbije u saradnji sa regionalnim organizacijama SSMS za istočnu, zapadnu i centralnu Srbiju, pokrajinskom organizacijom SSMS za AP Vojvodinu i organizacijom SSMS za grad Beograd.
Sredstva za osposobljavanje predstavnika zaposlenih za jačanje i razvoj ženske mreže u Samostalnom sindikatu metalaca Srbije obezbedila je fondacija Fridrich Ebert Stiftung.

U radu seminara učestvovale su 23 žene iz firmi metalske industrije Srbije, kojima je podeljen materijal za pripremu aktivnog učešća.

Teme seminara su:
„Statut SSMS, Pravila o radu i nadležnosti organa i funkcionera“
Predavač: Božidar Todorović
„Konvencije MOR-a“
predavač: Mile Milentijević
„Veština pregovaranja i Kolektivni ugovor kod poslodavca“
Predavač: Ljubiša Đokić
„Rodna Ravnopravnost“
Predavač: Jasmina Murić Ministarstvo rada
„Zakon o radu, Zakon o štrajku“
Predavač: Snežana Milajić

O KONGRESU:
Nekoliko informacija o Kongresu...

Kongres Samostalnog sindikata metalaca Srbije pokriven je članovima Statuta SSMS-a: 77,78,79 i 80. Kongres sačinjavaju članovi Uprave, Statutarnog i Nadzornog Odbora SSMS-a, a iz prethodnog saziva i određen broj delegata koje biraju: Odbor Pokrajinske organizacije SSMS-a, Odbor organizacije SSMS-a za grad Beograd i Odbori Regionalnih organizacija SSMS-a.

Kongres punovažno radi ako je prisutno više od polovine delegata, a odluke Kongresa su donete ako se za njih izjasni više od polovine prisutnih delegata.