24April2019

Aktueleno

 • slika 1
 • slika 6
 • slika 11-p
 • slika 13-k
 • slika2
 • slika3
 • slika4
 • slika5
 • slika7
 • slika8
 • slika9
 • javascript slideshow
 • slika12-o
html slideshow by WOWSlider.com v8.8

Facebook i mi

Kategorija: O sindikatu

Pravila o organizovanju rada SO

Skupština sindikalne organizacije Samostalnog sindikata metalaca Srbije preduzeća '' Milan Blagojević – Namenska ''AD Lučani,na sednici održanoj 04.01. 2010.godine doneo je Pravila o organizovanju i radu,


I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Pravilima o organizovanju i radu organizacije samostalnog sindikata preduzeća '' Milan Blagojević – Namenska ''AD Lučani (u daljem tekstu: Sindikalna organizacija) uređuje se organizovanost, naziv, sedište, organi, način i delokrug rada i druga pitanja od značaja za rad Sindikalne organizacije.

Član 2.

Sindikalna organizacija je osnovni oblik organizovanja članova u Samostalni sindikat metalaca Srbije (u daljem tekstu: SSMS) i čine je svi članovi zaposleni kod poslodavca.
Sindikalna organizacija je organizacija članova bez obzira na pol, jezik, rasu, boju kože, starost, zdravstveno stanje, nacionalnu pripadnost, veroispovest, bračni status, porodične obaveze, seksualno opredeljenje, političko ili drugo uverenje, socijalno poreklo, imovinsko stanje, članstvo u političkim organizacijama, obrazovanje, poslove koje obavlja ili neko drugo lično svojstvo, status, opredeljenje ili uverenje.


Član 3.

Sindikalna organizacija je samostalna, demokratska i interesna organizacija zaposlenih, koja na načelima dobrovoljnosti, solidarnosti, odgovornosti, efikasnosti i javnosti rada, uz koordinaciju u izvršavanju statutarnih i programskih nadležnosti ostvaruje, štiti i unapređuje prava iz rada i po osnovu rada, kao i profesionalne, radne, ekonomske, socijalne, kulturne i druge pojedinačne i kolektivne interese svoga članstva.

Član 4.

Sindikalna organizacija ostvaruje svoju ulogu u skladu sa Statutom i Programom SSMS, Programom i Pravilima organizacije SSMS za (opštinu, više opština, region), sopstvenog Programa i ovih Pravila o organizovanju i radu (u daljem tekstu: Pravila).

 • Autor Administrator
 • Pogodaka: 3305

Kategorija: O sindikatu

banner

Statut S.S.M.Srbije

Na osnovu člana 98. Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Uprava Samostalnog sindikata metalaca Srbije, imajući u vidu tekst Statuta Samostalnog sindikata metalaca Srbije usvojen na Upravi Samostalnog sindikata metalaca Srbije od 20. jula 2005. godine, na predlog Statutarnog odbora Samostalnog sindikata metalaca Srbije, na sednici od 25. juna 2009. godine, donosi prečišćen tekst

STATUT  SAMOSTALNOG SINDIKATA METALACA SRBIJE

I - OSNOVNA NAČELA

1. Samostalni sindikat metalaca Srbije je organizacija članova zasnovana na dobrovoljnom učlanjavanju zaposlenih u preduzećima metalske industrije;
2. Samostalni sindikat metalaca Srbije je interesna organizacija članova koja definiše, ostvaruje, omogućava i štiti njihova prava iz rada i po osnovu rada;
3. Samostalni sindikat metalaca Srbije je jedinstvena organizacija na teritoriji Republike Srbije, sa odgovarajućom strukturom organizovanja;
4. Samostalni sindikat metalaca Srbije organizuje organizacije sindikata za teritoriju opština, više opština, gradova, regiona, grada Beograda i autonomnih pokrajina;
5. Samostalni sindikat metalaca Srbije je samostalna organizacija, nezavisna od političkih partija ili stranaka;
6. Samostalni sindikat metalaca Srbije se finansira od članarine svojih članova i drugih prihoda koje ostvaruje svojim delovanjem;
7. Samostalni sindikat metalaca Srbije svoju organizacionu strukturu zasniva na demokratskim izbornim principima;
8. Samostalni sindikat metalaca Srbije je osnivač Saveza samostalnih sindikata Srbije;
9. Samostalni sindikat metalaca Srbije je aktivno uključen u međunarodnu sindikalnu saradnju;
10. Samostalni sindikat metalaca Srbije je potpisnik Granskog kolektivnog ugovora na nivou Republike Srbije, koji je obavezan za sve poslodavce i za sve zaposlene;
11. Samostalni sindikat metalaca Srbije kroz programe načelnog i sadržajnog karaktera opredeljuje rad i delovanje svih organa i pojedinaca u organizacionoj i rukovodnoj strukturi;
12. Samostalni sindikat metalaca Srbije zastupa članstvo pred poslodavcima na nivou preduzeća i asocijacijama poslodavaca, lokalnom samoupravom, teritorijalnom autonomijom i resornim ministarstvima na nivou Republike Srbije;

13. Samostalni sindikat metalaca Srbije objedinjuje članstvo i kroz organizovane akcije utiče na ostvarivanje interesa članova;
14. Samostalni sindikat metalaca Srbije je organizacija članova bez obzira na pol, versku, nacionalnu ili političku pripadnost;
15. Samostalni sindikat metalaca Srbije samostalno izgrađuje metod i sadržaj rada i nezavistan je u izboru pravaca i metoda sindikalne borbe.

II - SASTAV, NAZIV, SEDIŠTE, OBELEŽJA

Član 1.

Samostalni sindikat metalaca Srbije (u daljem tekstu: SSMS) je jedinstvena organizacija u Republici Srbiji, koju čine članovi organizovani u sindikalne organizacije ili povereništva preduzeća metalske industrije, klasifikovana po šifri pretežne delatnosti i teritorijalnom obliku organizovanja.
Samostalni sindikat metalaca Srbije je pravno lice.

Član 2.

Naziv Sindikata je SAMOSTALNI SINDIKAT METALACA SRBIJE.
Skraćeni naziv je SSMS.
Član 3.

Sedište SSMS je u Beogradu u Ulici dečanska br. 14/6.

 • Autor Administrator
 • Pogodaka: 4533

Kategorija: O sindikatu

 1

Granski kolektivni ugovor

      

ПОСЕБАН – ГРАНСКИ

КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ

 


Београд,  13. децембар 2011. године

 

На основу члана 245. став 1. Закона о раду (“Службени гласник Републике Србије”, бр. 24/05, 61/05 и 54/09), репрезентативно удружење послодаваца – Унија послодаваца Србије и репрезентативни синдикат – Самостални синдикат металаца Србије основани за територију Републике Србије (у даљем тексту: учесници колективног уговора), дана 13. децембра 2011. године, закључују

 

ПОСЕБАНГРАНСКИ КОЛЕКТИВНИ УГОВОР

ЗА МЕТАЛСКУ ИНДУСТРИЈУ СРБИЈЕ

 

I.      ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 1.

Овим уговором, у складу са законом, уређују се: права, обавезе и одговорности послодаваца и запослених из области рада и радних односа; поступак измена и допуна; међусобни односи учесника овог уговора, као и друга питања од значаја за запослене и послодавца.

Овај уговор се примењује на све запослене код послодавца, осим на директора и друга запослена лица чија права и обавезе су регулисана посебним уговорима закљученим са управним одбором или другим надлежним органом послодавца.

Одговарајуће одредбе овог уговора се могу примењивати и на лица која нису засновала радни однос код послодавца, већ су ангажована по основу посебних уговора (на пример: о привременим и повременим пословима, о делу, о заступању и посредовању, о стручном оспособљавању и усавршавању, о допунском раду).

 

Члан 2.

Овај колективни уговор се непосредно примењује на делатности металског комплекса према списку који је саставни део овог уговора, а који је усаглашен између преговарачких тимова.

 • Autor Administrator
 • Pogodaka: 3013

Kategorija: O sindikatu

IMGA0371-1 300 t

Sednica Odbora Sindikata Preduzeca "MB-Namenska"

 

Odbor Sindikata Preduzeća održao sednicu

DUŽNA PAŽNJA POSVEĆENA EKSPLOZIJI

          U petak, 29. juna 2012. godine, Odbor Samostalnog sindikata Preduzeća “Milan Blagojević – Namenska” Lučani održao je sednicu koju je u prvom redu i sa  dužnom pažnjom posvetio eksploziji prese na raketnim gorivima, koja se dogodila u ponedeljak, 25. juna ove godine oko 8,40 sati.

Predsednik i članovi Odbora sindikata pažljivo su razmatrali detalje i okolnosti u vezi sa eksplozijom i konstatovali:

 • Najvažnije je da eksplozija nije odnela nijedan ljudski život. Jedan od neposrednih izvršilaca na konkretnom pogonu, Radomir Zečević zadobio je lakše posekotine i posle posete lekaru vratio se na posao. Pravovremeno je, u roku od dva minuta, intervenisala profesionalna Vatrogasna jedinica fabrike i ugasila manji početni požar.

Zahvaljujući tome što se u ovom pogonu proces proizvodnje vodi daljinskim upravljanjem  posledice nemaju tragičan ishod.

 • Pokazalo se da je poštovanje propisa rada, mera zaštite na radu i pridržavanje propisanih mera bezbednosti nedvosmisleno najvažniji segment u tehnološkoj i radnoj disciplini, te ponašanje radnika u skladu sa njima mora biti na pijedestalu zakona ili svetinje. Jedino tako se u namenskoj proizvodnji obezbeđuje sigurnost i štiti život. Članovi Odbora sindikata i dalje insistiraju na maksimaloj odgovornosti zaposlenih u svim delovima proizvodnog lanca, sa posebnim akcentom na bezbednost. Samosvesnost radnika o opasnosti proizvodnje u kojoj rade pokretački je mehanizam za disciplinu svake vrste, kao neophodnosti stabilnosti procesa rada.
 • Nadležni organi za vanredne situacije MUP-a još uvek ispituju i rade na utvrđivanju uzroka eksplozije, a rezultati će pokazati kojim faktorima je ona izazvana.
 • Sindikat fabrike i dalje ostaje uključen u tokove vezane za ovu eksploziju i njene posledice, i u skladu sa njima će preduzimati mere iz domena svoje nadležnosti.
 • Autor Administrator
 • Pogodaka: 11063

Android aplikacija

android1

Radio D Lučani

Brojac poseta

040301
Danas
Juce
Ove nedelje
Prosle nedelje
Ovog meseca
Proslog meseca
Svi dani
299
0
299
0
9660
0
40301
Vasa IP: 18.232.147.215
Vreme na serveru: 2019-04-24 12:52:40